http://s31.postimg.org/omxgibmez/630726115154.jpg

PN. SANIAH BT JUSOH

(PK HEM)

 

                DASAR JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

 

Pengenalan

 

Pengurusan Unit Hal Ehwal satu proses pengendalian sumber sama ada manusia atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam waktu yang sama ianya dapat memberikan rasa kepuasan, semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan ahli-ahli dan semua pihak yang terlibat dalam instutiti sekolah sama ada pentadbir, pelajar, guru, kakitangan sokongan, ibu bapa dan masyarakat.

 

Pengurusan Unit Hal Ehwal Murid di SMKA Durian Guling melibatkan beberapa unit atau jawatankuasa penting dibawahnya iaitu :

 

A.        SAHSIAH

 

1.                  Jawatankuasa SUMUR

2.                  Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas

3.                  Jawatankuasa Lembaga Disiplin

4.                  Jawatankuasa Buku Kawalan Kelas

5.                  Jawatankuasa Badan Dakwah dan Kerohanian

6.                  Jawatankuasa Perhimpunan Mingguan

7.                  Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah

8.                  Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah

9.                  Jawatankuasa Sijil Berhenti Sekolah dan Surat Akuan

10.              Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar

11.              Jawatankuasa Maklumat Murid (SMM) & APDM

12.              Jawatankuasa Program Skim Lencana Anti Dadah/SLAD

13.              Jawatankuasa Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS)

14.              Jawatankuasa RIMUP

15.              Jawatankuasa e-kehadiran

16.              Jawatankuasa Kelas tamayyuz

 

B.        KEBAJIKAN

 

1.                  Jawatankuasa Kebajikan Pelajar (YATIM/MISKIN)

2.                  Jawatankuasa Biasiswa

3.                  Jawatankuasa KWAPM

4.                  Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks

5.                  Jawatankuasa Kesihatan dan Bilik Rawatan

6.                  Jawatankuasa Denggi

7.                  Jawatankuasa Siaraya

8.                  Jawatankuasa 3K Sekolah

9.                  Jawatankuasa Kantin Sekolah

 

C.        BIMBINGAN DAN KAUNSELING

 

1.                  Jawatankuasa Kad Maklumat Murid/Kad 001

2.                  Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya

3.                  Jawatankuasa Sekolah Selamat

 

 

D.        ASRAMA

 

1.                  Jawatankuasa Pengurusan Penghuni Asrama

2.                  Jawatankuasa Lujnah/Biro Asrama

 

E.        IKLIM

 

1.                  Jawatankuasa Pengurusan Surau

2.                  Jawatankuasa Pembangunan Fizikal

3.                  Jawatankuasa Pengurusan Keceriaan Bilik Mesyuarat

4.                  Jawatankuasa Pengurusan Keceriaan Dewan

5.                  Jawatankuasa Pengurusan Keceriaan Tandas

6.                  Jawatankuasa Pengurusan Keceriaan Bilik Darjah

7.                  Jawatankuasa Pengurusan bilik Guru

8.                  Jawatankuasa Pengurusan Kantin

9.                  Jawatankuasa Pengurusan Keceriaan Bilik-Bilik Khas

10.              Jawatankuasa Keselamatan Sekolah

11.              Jawatankuasa 3 Sekolah

 

1.         PENGURUSAN JAWATANKUASA PENGURUSAN PELAJAR

 

PERKARA

AKTIVITI

TINDAKAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap jawatankuasa harus memiliki tiga (3) fail utama yang sentiasa dikemaskini :-

 

Fail

Bahagian

Kandungan

01

A

Carta Organisasi

Senarai Ahli Jawatankuasa

Biodata Guru

B

Surat Pekeliling / Siaran

Surat Masuk

Surat Keluar

02

A

Surat Panggilan Mesyuarat

Salinan Minit Mesyuarat

Perancangan Aktiviti Jawatankuasa

03

A

Pelan Tindakan Jawatankuasa

Laporan Aktiviti Jawatankuasa

Perkembangan Staf

B

Rekod Pelajar (jika berkaiatan)

 

 

 

 

 

Semua Jawatankuasa Pengurusan Pelajar

MESYUARAT JAWATANKUASA

1.     Mesyuarat diadakan 4 kali setahun mengikut takwin yang telah    ditetapkan atau bila-bila dirasakan perlu.

 

2.     Agenda yang perlu dibincangkan.

  • Ucapan Pengurusi / Pentadbir
  • Maklum balas
  • Perbincangan program yang sedang dan akan dilaksanakan
  • Laporan / Kajian Aktiviti
  • Aktiviti Jawatankuasa
  • Belanjawan Jawatankuasa
  • Isu-isu semasa
  • Hal-hal lain

 

 

PERKARA

AKTIVITI

TINDAKAN

SURAT PANGGILAN MESYUARAT

1.      Diedarkan selewat-lewatnya 2 hari sebelum tarikh mesyuarat dijalankan

 

2.   Surat panggilan tersebut mestilah mengandungi

 

  • Nombor rujukan fail
  • Tarikh
  • Masa
  • Tempat
  • Agenda mesyuarat

 

3.  Salinan hendakalah dibuat dan diserahkan kepada Pengetua dan Penolong Kanan dan semua Guru Kanan Matapelajaran

 

 

2.         PENGURUSAN DISIPLIN DAN SAHSIAH

 

PERKARA

AKTIVITI

TINDAKAN

PERSEDIAAN DAN OPERASI

Operasi Tindakan :

1.   Maklumat disiplin pelajar

2.   Rekod Disiplin Pelajar

3.   Laporan dan Analisis Kes Disiplin Pelajar

4.   Tindakan / Hukuman Secara Insitu

5.   Laporan Tindakan (kepada yang terlibat)

6.   Langkah Tindakan

7.   Rekod Tindakan / Hukuman

8.   Laporan Oleh Jawatankuasa Disiplin Pelajar

9.   Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin / Sidang kes

10. Prosedur Tindakan / Hukuman

11. Analisis Indikator / Laporan Bulanan

 

Semua Guru, Guru Bimbingan dan Jawatankuasa Disiplin Pelajar

 

Pemulihan

1.   Prosedur Pemulihan Oleh Guru Bimbingan

2.   Jawatankuasa Disiplin

3.   Guru Tingkatan

4.   Guru Mentor

5.   Pentadbir

6.   Ibu / Bapa / Keluarga

 

 

 

 

Pencegahan / Bimbingan / Pemupukan Nilai Murni :

1.   Semua guru perlu maklum dan faham segala prosedur bimbingan dan tindakan

2.   Semua pelajar wajib dimaklumkan tentang peraturan sekolah dan implikasi peraturan tersebut

                   

3. Semua aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan mesti  bermotifkan kepada pemupukan nilai-nilai murni di kalangan pelajar

 

4.  Semua aktiviti dan kegiatan mesti berfokus kepada MESRA  PELANGGAN dan pendemokrasian pendidikan

 

5.  Jawatankuasa Bimbingan Sekolah mesti meletakkan program pencegahan sebagai objektif utama di dalam merancang dan melaksanakan segala aktiviti dan kegiatan

 

 

                                 DISIPLIN MURID

 

1.   Semua guru adalah Guru Disiplin. Oleh itu, guru-guru mestilah memastikan murid mematuhi semua peraturan sekolah setiap masa.


 2.  Guru-guru hendaklah mengambil tindakan mengikut  Tatacara  Pengendalian Disiplin Sekolah , jika mereka dapati seseorang murid itu melakukan kesalahan disiplin.

(Rujuk Buku Modus Operandi Disiplin )


3.  Guru-guru diingatkan jangan merotan murid. Hanya guru yang diberi surat kuasa merotan oleh Pengetua dibenarkan merotan murid. Murid perempuan tidak boleh dirotan.


4.  Hukuman rotan dijalankan hanya setelah semua rekod dan prosedur disiplin diikuti dan perkara ini berlaku dalam makluman Pengetua.


5.  Sebelum seseorang murid yang bersalah itu dihukum, guru hendaklah memberi peluang kepada murid itu untuk membela diri dan menentukan sama ada sesuatu kesalahan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.

                    
6. Guru hendaklah berpandukan kepada prinsip bahawa hukuman yang dikenakan mestilah berpatutan dan adil serta setimpal dengan kesalahan murid. Ini bertujuan supaya murid tidak terasa   teraniaya dan akan menerima hukuman dengan rela hati.


7.  Tiada sentuhan badan kepada murid atau tingkah laku negatif guru yang boleh menimbulkan
prasangka kepada murid.

 

                       Dasar Umum Disiplin


1.  Setiap murid wajib memiliki buku peraturan  sekolah dan mesti dibawa ke sekolah pada setiap hari.


2.  Setiap murid wajib memiliki buku catatan komunikasi dan wajib dibawa  bersama  sewaktu  perhimpunan Rasmi & Harian.


3.   Pada awal  tahun permulaan sesi persekolahan, murid akan diberi penjelasan dan  penerangan tentang peraturan sekolah dan tindakan-tindakan disiplin yang dikuatkuasakan jika melanggar peraturan dari masa ke semasa.
 

                    Pemeriksaan Gempar/Spot Check1. Pemeriksaan Gempar/spot check boleh dijalankan dari semasa  ke semasa ke atas murid semasa berada di bilik kelas atau tapak perhimpunan atas arahan  pihak pentadbir.


2. Guru disiplin/guru bertugas bersama guru tingkatan atau guru mata pelajaran dengan bantuan pengawas akan menjalankan spot check dengan disaksikan oleh murid berkenaan.

 

3. Barang larangan akan dirampas dan maklumat murid tersebut akan direkod oleh AJK Disiplin dalam Buku Rekod Salah Laku . Barang Rampasan yang disimpan di dalam almari di bilik PK HEM.


 4. Barang rampasan akan disimpan di bilik PK HEM.

 


5. Barang  rampasan yang mahal (seperti telefon bimbit) hanya boleh dituntut balik oleh ibu bapa/penjaga murid selepas berjumpa dengan PK HEM  minggu akhir sebelum cuti akhir tahun. Barangan  rampasan tersebut akan disimpan  selama tiga tahun. Walaubagaiman pun, semua bergantung atas budi bicara pihak pentadbir.

 


6. Tuntutan ke atas barang  rampasan boleh dibuat sekali setahun  iaitu  minggu akhir sebelum cuti akhir tahun.


7. Barang  rampasan yang tidak dituntut selepas tiga tahun akan dilupuskan setelah dibawa dalam  mesyuarat AJK Lembaga Disiplin & AJK PIBG.


8. Semua bahan larangan seperti kamera, kamera digital, komputer riba  ke sekolah hanya dengan kebenaran bertulis daripada  pihak  sekolah.


9. Kehilangan barang-barang berharga adalah di bawah tanggungjawab murid-murid.


                Kaedah Mengatasi Disiplin

 

1. Edaran senarai kesalahan ringan, sederhana dan berat

         kepada:
        - Semua guru
        - kelas-kelas (untuk tampal)
        - Bilik-bilik khas


2. Guru mata pelajaran/guru kelas – rekod kesalahan murid dalam buku  kawalan kelas
       - Guru penyelaras BKK akan kumpulkan.
       - Guru penyelaras bawa  kepada AJK Disiplin yang berkenaan untuk diambil tindakan seterusnya mengikut Tatacara Pengendalian Disiplin.


3. Senaraikan  nama murid dan tampal di papan  kenyataan:
       - Kedatangan penuh – 2 kali setahun
       - Kerap ponteng 2 bulan sekali (oleh guru penyelaras)


4. Sijil Sifar Ponteng
       - Kelas yang berjaya mengekalkan  sifar ponteng  sekolah akan diberikan sijil setiap 3 bulan. Walaupun  tidak hadir, ianya mesti bersebab.

 

 

 

          

            Pengurusan Perhimpunan Rasmi & Harian


1. Perhimpunan Rasmi dua minggu sekali diuruskan oleh Jawatankuasa Perhimpunan Rasmi. (Tertakluk kpd perubahan)


2. Perhimpunan Harian diuruskan oleh guru bertugas Mingguan

 

3. Jawatankuasa yang bertugas akan mencatat dalam Buku Rekod Perhimpiunan Rasmi & Buku Rekod  perrhimpunan Harian


4. Semua pelajar wajib membawa Buku Catatan Komunikasi semasa  Perhimpunan Rasmi dan  Perhimpunan Harian.


5. Semua guru diwajibkan hadir  Perhimpunan Rasmi dan berada di atas pentas kecuali guru yang bertugas.

 

6. Semua kumpulan Pengurusan SMKADG  memasuki dewan setelah semua guru dan pelajar berada di dalam dewan. Kemasukan Kumpulan Pengurusan SMKADG diumumkan oleh Pengacara  Majlis.

 

7.  Guru-guru & pelajar juga diingatkan agar tidak bercakap semasa perhimpunan sedang dijalankan. Sekiranya perlu, maka guru dibenarkan keluar sebentar daripada berada di perhimpunan tersebut.


8. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan keluar dewan  semasa perhimpunan sedang berjalan  kecuali dengan  kebenaran guru.

 

9. Guru-guru yang menguruskan pengucapan awam/public speaking perlu berada di belakang  podium. Teks pengucapan awam/public speaking mestilah ditaip dan diserahkan  satu salinan selepas selesai perhimpunan kepada Ketua AJK Perhimpunan.


10. Bahan bacaan yang dibawa semasa perhimpunan boleh dirampas (sekiranya murid membaca sewaktu perhimpunan dijalankan) kecuali Buku Catatan Komunikasi

 

 

11.  Aturcara Perhimpunan Rasmi :

        i. Ucapan Pengacara Perhimpunan

            -  Lagu NegaraKu

            -  Lagu Negeri Terengganu

            -  Lagu Sekolah

            - Asma’ al-Husna

          - Ikrar pelajar

 

        ii. Ucapan Guru Bertugas Mingguan

           

       iii  Ucapan Guru lain ( Jika ada )

            ( mohon maklumkan kepada Ketua Perhimpunan

            Rasmi )

       iv. Ucapan Guru Penolong Kanan / GKMP

       v.  Ucapan Pengetua

       vi  -     penyampaian  hadiah ( jika ada )

-          Pengumuman

-          Bacaan doa

-          bersurai

 

     

DASAR AM PENGURUSAN DISIPLIN

                 

                    Ponteng Sekolah

1.   Murid adalah dianggap ponteng sekolah sekiranya tidak hadir sekolah dan tidak membawa surat daripada ibu bapa / penjaga atau surat sakit pada keesokan harinya.

 

2.   Guru Tingkatan hendaklah menendakan ‘O’ dalam BJKM kelas.


3.   Jadual penghantaran surat kes Ponteng Sekolah adalah seperti berikut :

                  

 

PONTENG BERTERUSAN

                      

                     Amaran 1          -  (3 hari)
                     Amaran 2          -  ( 3 + 7  = 10 hari )
                     Amaran Akhir  -  (10 + 17 = 27 hari )
                     Buang Sekolah   - (17 + 14 = 31 hari
)

                     Bilangan Hari      - 31 hari

 

PONTENG TIDAK BERTERUSAN

 

                     Amaran 1           - ( 10 hari  )

                     Amaran 2           - ( 10 + 10 = 20 hari )

                     Amaran Akhir   - ( 20 + 20 = 40 hari )

                     Buang Sekolah   - ( 40 + 20 = 60 hari )

                     Bilangan Hari     - 60 hari

 

                    

4.   Guru Tingkatan hendaklah merekodkan semua proses tindakan di atas dalam borang RPS. Rekod hantaran surat kepada ibubapa /penjaga (dalam fail kelas).

 

5.   Semua surat amaran serta surat buang sekolah boleh didapati dari pejabat sekolah/bilik GPK.HEM/Bilik Disiplin.


        6.  Surat Amaran 1, 2 dan Akhir  mesti diisi dalam 3 salinan bersama dengan surat Jawapan Penjaga dan   

                  ditandatangani oleh : 


                      Amaran 1          Ditandatangani oleh Guru Kelas
                      Amaran 2           Ditandatangani oleh Guru Kelas
                      Amaran 3          Ditandatangani oleh  GPK.HEM


               

          »    Salinan 1           (untuk ibu bapa / penjaga)
                   » Salinan 2           (untuk dimasukkan ke dalam fail

                                           Rekod Salah Laku di bilik

                                           Disiplin / Bilik GPK.HEM
                  » Salinan 3            (untuk dimasukkan ke dalam fail

                                           kelas guru Tingkatan)

7.   Surat Buang Sekolah mesti diisi dalam 4 salinan dan terus hantar kepada PK HEM untuk tindakan selanjutnya dan ditandatangani oleh Pengetua.***Surat Buang Sekolah mesti disertakan dengan salinan Surat Amaran 1, 2 dan 3(daripada fail kelas GuruTingkatan), surat UBK.
 

 8. Sekiranya murid hadir ke sekolah selepas sesuatu tindakan telah dibuat, peraturan berikut hendaklah dipatuhi :

 

1. Selepas surat Amaran 1, murid hendaklah membawa surat jawapan daripada Ibu bapa/penjaga masing-masing dan berjumpa dengan guru kelas..

2. Selepas surat Amaran 2, murid hendaklah membawa surat jawapan daripada Ibu bapa/penjaga masing-masing dan berjumpa dengan PK HEM terlebih dahulu.
3. Selepas surat Amaran 3, murid mestilah datang ke sekolah bersama-samaIbu bapa/penjaga dan berjumpa dengan Pengetua. Murid hanya dibenarkan masuk ke kelas setelah Pengetua berpuas hati dengan jaminan yang diberi oleh ibu bapa atau penjaga melalui surat akur janji.

 

4.  Murid hanya boleh dibenarkan bersekolah semula( jika sudah dibuang sekolah) setelah membuat rayuan dan diluluskan oleh pihak Pendaftar Sekolah di JPNT.

                                      Ponteng Kelas


Kali 1
· Catat nama dan surat amaran dihantar

               kepada Ibubapa/penjaga
             
· Nama direkod dalam buku salah laku

                murid
Kali 2   
· Panggil Ibubapa/penjaga dan

               diserahkan kepada Kaunselor
             
· Nama direkod dalam buku salah

                laku murid
Kali 3     
· Rotan 1 kali

Berikutnya  - Rotan 2 kali / gantung

 

 

 

 

PERKARA

PERKARA / AKTIVITI

TINDAKAN

 

 

            DASAR AM PENGURUSAN KELAS


1. Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM)


2. Semua butiran murid hendaklah dilengkapkan dalam  bulan  pertama (Januari) persekolahan.

 

3.Tandakan BJKM pada setiap hari persekolahan  oleh guru kelas ( sekiranya guru kelas tidak  hadir sekolah  penyelaras tingkatan berkenaan akan  mengambil alih tugas tersebut ) sebelum pukul 9.00 pagi * Sila ambil perhatian terhadap murid yang datang lewat dan murid ponteng sekolah. Murid yang datang selepas 2 jam masih dikira hadir ke sekolah.

 

 

 

4.         Tandakan BJKM seperti berikut:

            i.     Tandakan ’/ ’ bagi murid yang hadir.
            ii.    Tandakan ’O’ sekiranya murid tidak hadir  

                    tanpa sebab.
             iii.  Tandakan ’S’ bagi murid yang  tidak

                    hadir bersebab. (dengan dokumen sokongan ).

            Iv   Tandakan  ’K’ bagi  murid yang tidak hadir

                   bersebab yang telah dibenri kebenaran oleh

                   pengetua

                    
            v   Tandakan  ’L’ bagi  murid yang lewat ke 

                  sekolah  ( tanda dalam bulatan dan murid dikira

                  hadir).
             v   Tandakan ’W’ bagi  murid mewakili sekolah

                 ( tanda dalam bulatan dan murid dikira  hadir).
               vii Tandakan ’G’ dalam bulatan bagi murid yang

                  digantung persekolahan (dikira tidak hadir).
                  Elakkan Budaya Comot. Cecair pemadam

                  tidak bolehdigunakan. Segala kesilapan

                  hendaklah dipotong dan ditandatangani   

                  ringkas.

 

5.  Gunakan  pen dakwat  hitam,  mata bulat , nama murid huruf besar dan pelajar tidak dibenarkan  menanda BJKM.

 

 6.  Semua BJKM hendaklah sentiasa berada di rak pejabat sekolah dan ditanda kehadiran pelajar selewat - lewatnya  pada jam 9.00 pagi setiap hari  persekolahan.

 

7.  BJKM tidak boleh dibawa keluar daripada pejabat sekolah kecuali dengan kebenaran   

 

8  BJKM hendaklah ditutup setiap akhir bulan, sekiranya tiada guru kelas, penyelaras tingkatan berkenaan  mengambil alih tugas tersebut..

 

9. BJKM terbaik akan menerima anugerah pada Hari Anugerah Cemerlang guru SMKADG akhir tahun.

 

 

 

 

 

Buku Kawalan Kelas (BKK)

 

      1.   Semua Guru Tingkatan mesti memastikan  kelas mereka mempunyai BKK setiap hari.

 

      2.   BKK hendaklah sentiasa berada dengan Ketua Tingkatan dan diserahkan kepada guru yang masuk kelas pada setiap waktu.

 

    3.     Guru diminta mencatatkan bilangan murid yang berada di dalam kelas pada masa tersebut.

 

    4.     Guru juga mestilah mencatatkan nama-nama murid yang keluar kelas / ponteng kelas semasa guru mengajar.
   

    5.     Setiap guru yang memasuki kelas mesti memastikan keadaan  kelas bersih dan  teratur sebelum  menandatangani BKK.
    6.     Semua kes salah laku murid yang  ringan atau  sederhana mesti diambil tindakan oleh guru semasa. Hanya kes-kes berat sahaja perlu catatkan dalam BKK untuk tindakan Penyelaras BKK dan AJK  Disiplin yang berkenaan pada keesokan harinya. Jika kes berat yang  memerlukan tindakan segera, buat catatan dalam BKK dan terus maklumkan kepada Penyelaras BKK / AJK Disiplin yang berkenaan.

 

  8.   Ketua Tingkatan/Penolong Ketua Tingkatan hendaklah menghantar BKK kepada jawatankuasa Buku Kawalan Kelas  setiap hari selasa sebelum  solat zohor & Mengambil pada pagi rabu keesokan harinya.

 

  9.   Penyelaras Tingkatan  akan  menyemak BKK setiap hari selasa dan menyerahkan  senarai nama murid yang bermasalah pada keesokannya kepada AJK  Disiplin yang berkenaan untuk tindakan  selanjutnya.


  10. Guru Kelas/Ketua Kelas  hendaklah  menjaga BKK dengan baik dan sempurna mengikut susunan  minggu dan bulan dan diserahkan kepada PK HEM pada setiap akhir Penggal 1 & 2.

 

 

                   Fail Peribadi Murid (Folder)
1.    Semua murid dari kelas Tingkatan Satu hingga Tingkatan Enam wajib mempunyai fail ini.
2.    Sila pastikan nama penuh  murid, kelas, tahun dan nama Guru Tingkatan ditulis pada helaian pertama fail.
3.    Sila pastikan setiap fail dilekatkan gambar pelajar dengan menggunakan kertas keras.
4.   Semua maklumat peribadi murid seperti salinan surat beranak, kad pengenalan, keputusan peperiksaan UPSR/PMR, dll disimpan dalam fail ini. Dengan salinan keputusan Peperiksaan Dalaman dan Buku Kesihatan murid. Buku Kesihatan yang uruskan oleh AJK Kesihatan dan Anti Denggi akan disimpan di Bilik Rawatan.

5.     Fail ini hendaklah diserahkan kepada murid apabila murid telah menamatkan persekolahannya atau bertukar sekolah.

6.     Semua fail perlu disimpan dalam  di bilik Kaunseling

( tertakluk kpd  perubahan ).

 

             Fail Kelas Guru Tingkatan
1.   Semua surat murid, sama ada sijil sakit atau surat ibu bapa/penjaga bagi memaklumkan ketidakhadiran  murid disimpan dalam fail ini.
2.   Semua salinan surat amaran  ponteng dan salinan surat gantung/buang sekolah yang dikeluarkan juga disimpan dalam fail ini.

             Pendaftaran Murid Baru

1.       Guru tingkatan menerima murid baru daripada penyelaras tingkatan/GPK.HEM.
2.       Guru tingkatan akan  menyemak semula status kewarganegaraan murid sebelum urusan  mendaftar dilakukan. Mendaftarkan  murid baru dengan memastikan Borang Maklumat Murid (Borang SMM)/APDM dilengkapkan  oleh ibu bapa/penjaga pada masa itu juga. Jika murid  membawa bersama SMM dari sekolah asal, sila pastikan  maklumat adalah  lengkap dan terkini.

3.    Tingkatan Dua hingga PraU(A) Kumpulkan  borang  SMM/APDM yang telah lengkap dan serahkan kepada guru SMM/APDM. Guru tingkatan 1 dan PraU(R) akan memasukkan data pelajar- pelajar baru.Bagi guru tingkatan 2, 3, 4, 5 dan PraU(A), guru –guru hanya mengemaskini data SMM   yang telah dibuat dan menyerahkan ’hard copy’ pada guru SMM/APDM.

4.       Guru tingkatan  menyemak jika murid berkenaan menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada Guru Biasiswa.

5.      Guru tingkatan  mengenal  pasti  murid  OKU  yang berdaftar dan memaklumkan kepada PK HEM.

6.      Guru tingkatan menyemak latar belakang murid jika anak yatim/pelajar miskin dan  memaklumkan kepada PK HEM.

7.     PK HEM mendapatkan laporan disiplin, PEKA,Folio KH, PAFA, dll berkaitan kerja kursus dari sekolah terdahulu.

8.     Murid baru akan menyerahkan borang SMM/disket /APDM kepada guru tingkatan dan kemudiannya akan  menyerahkannya kepada guru SMM untuk pengisian             butiran di computer

 

 

            Murid Keluar/Bertukar/Berpindah

 

 1.    Menentukan surat kelulusan pertukaran telah diterima.

 2.    Mencatatkan  maklumat/butiran dalam BJKM kelas.

  3.   Pertukaran keluar dari Negeri Terengganu  menentukan semua buku  teks telah dipulangkan. Merekodkan judul buku yang dipulangkan. (Sila  guna borang khas di pejabat) Menyerahkan  satu  salinan borang ini kepada Guru SPBT.


  4.    Pertukaran dalam  Negeri Terengganu  Merekodkan judul buku yang akan  dibawa ke sekolah  baru.(Sila guna borang khas di pejabat). Menyerahkan satu salinan borang ini kepada Guru SPBT.

  5.   Guru tingkatan  menyediakan dukumen –dukumen bertukar  murid  berkenaan.

  6.   Segala dokumen dimasukkan ke dalam sampul surat yang dilakri dan diserahkan kepada murid berkenaaan  pada hari akhir persekolahan (bergantung kepada keadaan).

 

Guru Kelas

 

 

 

3.         PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJAR

 

PERKARA

AKTIVITI

TINDAKAN

 

PERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN

 

Bangunan Sekolah :

 

1.   Pastikan bangunan dan kemudahan sekolah di dalam keadaan yang paling baik dan selamat

 

2.   Pastikan semua pendawaian elektrik di semua bangunan sekolah berkeadaan selamat

 

3.   Pastikan semua benda yang boleh mengancam keselamatan pelajar mesti dihapuskan

 

4.   Pastikan semua peralatan elektrik di semua premis sekolah berkeadaan selamat diguna dan berfungsi

 

5.   Pastikan semua alat pemadam api terdapat di semua lokasi seperti yang diarah pleh pihak bomba dan alatannya sentiasa di dalam keadaan yang terkini

 

6.   Pastikan semua pelajar maklum dan faham dengan segala tindakan kecemasan sewaktu kebakaran

 

7.   Semua tempat strategic mesti diletakkan pelan tindakan kebakaran sekolah

 

 

 

 

 

Tandas Guru / Pelajar

 

1.   Pihak sekolah dikehendaki menyediakan tandas guru / pelajar yang mencukupi kadar yang sebenar

 

2.   Semua tandas hendaklah dilebalkan dengan jelas

 

 

 

3.   Semua guru dan pelajar hendaklah dimaklumkan dengan peraturan penggunaan tandas yang betul

 

4.   Pastikan peraturan penggunaan tandas ditampal di semua tandas dengan jelas

 

5.   Pastikan segala prosedur penggunaan tandas sentiasa dipatuhi oleh semua pelajar

 

6.   Pihak guru dan sekolah hendaklah sentiasa peka dengan keselamatan dan kebersihan tandas

 

 

Bangunan Makmal :

 

1.   Pastikan semua bangunan makmal berkeadaan selamat diguna

 

2.   Pastikan peredaran udara adalah pada tahap selamat semasa pelajar berada di makmal

 

3.   Pastikan semua peralatan elektrik berada di dalam keadaan yang selamat diguna

 

4.   Pastikan pelajar sentiasa ditemani guru sepanjang waktu di dalam makmal

 

5.   Pastikan semua bahan kimia dan bahan lain yang merbahaya tersimpan dengan selamat mengikut prosedur yang telah ditetapkan

 

6.   Pastikan bilik penyimpanan bahan kimia merbahaya dilengkapi dengan kipas penyedut yang berfungsi

 

7.   Pastikan semua pelajar dimaklumkan dengan tindakan keselamatan yang harus diambil ketika kecemasan

 

8.   Pastikan setiap makmal diletakkan peraturan penggunaan makmal pada tempat yang jelas dan strategik

 

9.   Guru dan pelajar hendaklah sentiasa mematuhi peraturan berpakaian sewktu membuat sebarang ujikaji

 

10.  Pastikan semua makmal dilengkapi dengan peralatan pemadam api yang terkini

 

11.  Pastikan semua makmal tidak digunakan untuk P&P yang tidak berkaitan

12.  Pastikan semua pelajar mematuhi peraturan keluar masuk bilik makmal

 

 

 

 

 

 

Bilik Khas Kemahiran Hidup (KH)

 

1.   Pastikan semua bilik khas KH berkeadaan selamat diguna

 

2.   Pastikan peredaran udara adalah pada tahap selamat semasa pelajar berada di bilik khas KH

 

3.   Pastikan pelajar sentiasa ditemani guru sepanjang waktu di dalam bilik khas KH

 

4.   Pastikan semua peralatan elektrik berfungsi dan berada di dalam keadaan yang selamat diguna

 

5.   Pastikan semua peralatan yang merbahaya tersimpan dengan selamat mengikut prosedur yang telah ditetapkan

 

6.   Pastikan semua pelajar dimaklumkan dengan tindakan keselamatan yang harus diambil ketika kecemasan

 

7.   Pastikan setiap bilik khas KH diletakkan peraturan penggunaannya pada tempat yang jelas dan strategik

 

8.   Guru dan pelajar hendaklah sentiuasa mematuhi peraturan berpakaian sewaktu membuat sebarang kerja amali

 

9.   Pastikan semua bilik khas KH tidak digunakan untuk P&P yang tidak berkaiatan

 

10. Pastikan semua bilik khas KH dilengkapi dengan peralatan pemadam api yang terkini

 

11. Pastikan semua pelajar mematuhi peraturan keluar masuk bilik khas KH

 

 

Bilik Khas Lain (Perpustakaan/Makmal Komputer/Bilik Seni):

 

1.   Pastikan semua bilik khas lain berkeadaan selamat diguna

 

2.   Pastikan peredaran udara atau penghawa dingin berfungsi secukupnya

 

 3. Pastikan pelajar sentiasa ditemani guru sepanjang waktu di dalam bilik khas

 

 

 

4.   Pastikan semua peralatan elektrik dan pendawaian berfungsi dan berada di dalam keadaan yang selamat diguna

 

5.   Pastikan semua peralatan yang merbahaya tersimpan dengan selamat

 

6.   Pastikan semua pelajar dimaklumkan dengan tindakan keselamatan yang harus diambil ketika kecemasan

 

7.   Pastikan setiap bilik khas diletakkan peraturan penggunaanya pada tempat yang jelas dan strategik

 

8.   Pastikan semua bilik khas dilengkapi dengan peralatan pemadam api yang terkini

 

9.   Pastikan semua pelajar mematuhi peraturan keluar masuk bilik khas

 

 

Padang dan Gelanggang Permaianan :

 

1.   Semua guru dan pelajar hendaklah dimaklumkan tentang kemudahan yang disediakan di sekolah

 

2.   Padang dan Gelanggang Permainan seharusnya mencukupi mengikut kadar keramaian pelajar

 

3.   Semua pelajar dan guru hendaklah dimaklumkan dengan peraturan penggunaan padang dan gelanggang permainan

 

4.   Pastikan semua pelajar mematuhi dengan peraturan penggunaan padan dan gelanggang permainan

 

5.   Semua jadual dan peraturan penggunaan padang dan gelanggang permainan hendaklah dipaparkan dengan jelas di tempat yang difikirkan sesuai

 

6.   Pastikan  semua bahan yang berbahaya yang boleh mengancam keselamatan pelajar hendaklah dihapuskan

 

Tempat Istirehat Pelajar :

 

1.   Pihak sekolah hendaklah mempastikan semua pelajar mempunyai hak untuk berehat

2.   Semua tempat rehat pelajar hendaklah dilebal dengan jelas

 3. Semua pelajar hendaklah maklum dan patuh dengan semua peraturan tempat rehat pelajar

 

 

 

 

PERKARA

 

AKTIVITI

TINDAKAN

PERATURAN DATANG DAN BALIK SEKOLAH

1.   Semua pelajar diwajibkan memiliki buku peraturan sekolah dan asrama (jika berkaitan)

 

2.   Semua pelajar hendaklah dimaklumkan dengan peraturan datang dan pulang sekolah

 

3.   Semua pelajar hendaklah sentiasa mematuhi waktu yang ditetapkan oleh pihak jawatankuasa Jadual Waktu

 

4.   Semua pelajar adalah dilarang sama sekali pulang ke rumah atau keluar dari kawasan sekolah selain waktu balik

 

5.   Semua pelajar hendaklah dimaklumkan dengan semua prosedur penggunaan kenderaan untuk datang dan pulang dari sekolah

 

Semua guru

 

 

 

 

 

 

4.         PENGURUSAN KESIHATAN DAN KEBAJIKAN

 

PERKARA

AKTIVITI

TINDAKAN

PENGURUSAN KESIHATAN

Operasi Berasaskan Sekolah :

 

1.   Semua program dan aktiviti yang dirancang dan dilaksana di sekolah mesti berlandaskan keutamaan kesihatan dan keselesaan pelajar

 

2.   Semua program yang dilaksanakan di sekolah mestilah mengambilkira kesihatan dan keupayaan rohani pelajar

 

3.   Semua guru hendaklah mengenalpasti semua pelajar yang mempunyai masalah kesihatan

 

4.   Semua maklumat tentang kesihatan pelajar hendaklah dimaklumkan kepada Jawatankuasa Kesihatan Pelajar untuk diambil tindakan selanjutnya

 

5.   Semua Jawatankuasa yang wujud di sekolah hendaklah menerapkan ilmu dan pendidikan kesihatan kepada semua pelajar

6.   Semua guru haruslah berusaha untuk mempastikan semua pelajar adalah sihat jasmani dan rohaninya

 

 

 

 

PERKARA

AKTIVITI

TINDAKAN

 

Operasi Berasaskan Badan Luar :

 

1.   Semua guru dan Jawatankuasa Kesihatan Pelajar sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan badan-badan lain yang membuat gerakerja untuk mempastikan pelajar berada di dalam sejahtera

 

2.   Jawatankuasa Kesihatan Pelajar hendaklah sentiasa bersedia dengan segala macam rekod kesihatan pelajar yang diperlukan oleh badan lain khususnya Jabatan Kesihatan

 

  3. Pihak Jawatankuasa Kesihatan Pelajar juga sentiasa

memastikan bilik dan keperluan kesihatan sentiasa di dalam keadaan baik

 

 

 

 

 

KEBAJIKAN PELAJAR

Operasi Berasaskan Sekolah :

 

1.   Semua guru hendaklah mengambil tahu dan cakna akan kebajikan pelajar

 

2.   Jawatankuasa Kebajikan Pelajar sentiasa mengemaskini rekod status pelajar yang memerlukan bantuan / pertolongan serta mempunyai senarai nama pelajar miskin fakir, yatim yang sentiasa dikemaskini

 

3.   Guru Tingkatan sentiasa peka dengan status pelajar

 

4.   Melaksanakan aktiviti / program bagi membantu dan meringankan bebanan yang ditanggung oleh pelajar

 

5.   Semua warga sekolah sentiasa memberi keutamaan kepada hak pelajar

 

6.   Jawatankuasa Kebajikan Pelajar sentiasa bekerjasama dengan Jawatankuasa Biasiswa sekolah

 

Operasi Berasaskan Badan Luar :

 

1.   Semua guru dan Jawatankuasa Kebajikan Pelajar sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan badan lain untuk bersama mempastikan kebajikan pelajar terlaksana

 

2.   Jawatankuasa Kebajikan Pelajar sentiasa bersedia dengan maklumat / rekod terkini status pelajar untuk digunakan oleh badan luar

 

Semua guru, Jawatankuasa Kebajikan Pelajar, Jawatankuasa Biasiswa

 

PERKARA

AKTIVITI

TINDAKAN

PENGURUSAN BUKU TEKS

 

PENGURUSAN BUKU TEKS

 

1.   Semua guru Jawatankuasa Buku Teks hendaklah memastikan semua pelajar mendapatkan kemudahan bekalan buku teks yang mencukupi

 

2.   Semua jawatankuasa juga hendaklah sentiasa memantau buku teks pelajar bagi mengelakkan kehilangan dan kerosakan

 

3.  Melaksanakan arahan perpindahan Murid Bersama Buku

     Teks Dalam Negeri Terengganu.

 

4.  Membantu ibu bapa atau penjaga yang hendak membeli

     sendiri buku teks di pasaran terbuka dengan menghubungi

     penerbit.( Jika ada)


 5. Guru tingkatan juga mesti memastikan  mana-mana

     muridnya yang ingin bertukar sekolah di luar Negeri

    Terengganu  memulangkan semula buku SPBT tersebut   

     dengan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

 

6. Semua murid warganegara Malaysia layak menerima

      SPBT.

 

7.   Guru tingkatan membantu Guru SPBT semasa urusan

      penerimaan dan pemulangan buku teks.

 

 

 

8.  Guru tingkatan membantu menyenaraikan nama murid

     yang tidak memulangkan buku teks.

 

 

9.   Guru tingkatan memastikan setiap murid membalut buku teks dengan plastik lutsinar dan ditulis nama serta kelas dan murid yang tidak balut buku akan diminta membeli pembalut buku. Guru tingkatan juga perlu mengingatkan semua murid agar tidak meninggalkan buku teks di sekolah / dalam kelas.

 

10 .Guru mata pelajaran memastikan  murid  membawa buku teks ke sekolah.

 

11. AJK SPBT akan mengadakan Operasi tiga bulan sekali , buku teks yang diambil dalam operasi tersebut diberi tempoh seminggu untuk pelajar berkenaan menuntut balik dengan bayaran RM 2.00 sebuah ( akan dimasukkan dalam Tabung Kebajikan Pelajar ). Nama pelajar tersebut akan dipamerkan di papan kenyataan oleh AJK SPBT

 

12. Satu set buku teks setiap murid akan diberi selewat-lewatnya pada hari pertama persekolahan.

 

 

 

DASAR PENGURUSAN BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP) & BKP(U)

 1  .Guru-guru biasiswa mestilah memastikan murid yang Berjaya  menerima surat tawaran dan membuka akaun simpanan di Bank Simpanan Nasional. Guru-guru tingakatan juga boleh meminta  mana-mana murid yang  layak untuk memohon biasiswa.


 2.  Buku simpanan tersebut hendaklah diserahkan  kepada guru biasiswa berkenaan dan  pengeluaran wang biasiswa dihadkan kepada RM150.00 bagi setiap murid dalam tempoh 2 bulan dengan menggunakan kad ATM yang dibekalkan. Sekiranya murid perlu mengeluarkan wang melebihi had yang dibenarkan murid perlu mengisi Borang Permohonan Pengeluaran Wang di Lampiran L dan mendapatkan Buku Akaun daripada Guru Biasiswa. Ibubapa atau  penjaga dilarang sama sekali mengambil buku akaun murid. Seorang murid hanya boleh menerima satu biasiswa sahaja. Jika mendapat lebih daripada satu  biasiswa, satu surat pemberitahuan perlu dihantar kepada pihak penaja.


3. Bagi penerima bantuan biasiswa , Guru Biasiswa berkenaan mestilah mengenalpasti jika ada murid-murid baru terutamanya murid tingkatan satu yang pernah menerima bantuan tersebut semasa mereka di sekolah rendah.


4.  Walau pun murid-murid berkenaan pernah  menerima bantuan, mereka mesti memperbaharuhi permohonan mereka semasa di sekolah menengah dengan  mengisi borang permohonan bantuan biasiswa .


5. Guru Tingkatan mesti memastikan bahawa murid-murid berkenaan dapat menyumbang semula bantuan yang diterima dengan  menyerahkan borang permohonan mereka yang lengkap kepada Guru Biasiswa berkenaan.


6. Guru Tingkatan juga boleh mengenal pasti murid yang layak menerima sebarang bantuan yang lain dan menyalurkan  kepada  pihak sekolah  terutama pendapatan ibubapa/ penjaga kuranng daripada RM1500 sebulan..

 7. Guru biasiswa perlu menyimpan rekod prestasi akademik murid penerima biasiswa.

 

UNIT BIMBINGAN & KAUSELING

 

Khidmat Bimbingan dan Kaunseling
1. UBK mestilah memberikan  galakan, motivasi dan  merangsang minat murid terhadap akademik di samping membantu serta membimbing murid menyelesaikan sendiri masalah emosi-sosial yang dihadapinya.


2. Khidmat bimbingan dan kaunseling  harus diuruskan mengikut ketikanya, demi memelihara hak murid. Segala maklumat murid adalah dianggap sulit dan hanya boleh didedahkan  kepada pihak yang bersama membantunya sahaja.


3.UBK boleh membantu  murid-murid dengan memberi bimbingan dan saranan sama ada secara individu atau kelompok.


4.UBK juga harus memainkan peranan aktif dalam merancang, mengelola dan menjalankan program-program motivasi, kepimpinan, akademik dan kemahiran-kemahiran belajar kepada pada murid.


5.  Kaunselor  harus membimbing murid dalam  membuat pemilihan kerjaya mereka, terutamanya calon-calon lepasan SPM yang ingin membuat pemilihan kursus di IPTA atau IPTS.

 

6. UBK mestilah mengatur masa untuk member khidmat kaunseling kepada murid yang telah diberi surat amaran ponteng pertama, kedua dan ketiga. Bagi murid yang telah digantung/dibuang sekolah dan diterima bersekolah semula, sesi kaunseling perlu dilakukan selama enam bulan dan laporannya dihantar kepada PK HEM setiap bulan.

 


 7.  Guru Disiplin mahupun  Guru Tingkatan boleh  merujuk kepada kaunselor / Guru BDK tentang murid yang memerlukan bantuan kaunseling atau pun murid yang menghadapi masalah disiplin.

                         KEBAJIKAN MURID
1.  Guru Tingkatan mestilah mendapatkan  maklumat mengenai bilangan anak yatim atau  murid yang terlalu rendah SES (Social Economic Status) agar mereka ini dapatdiberikan bantuan. Sila dapatkan  maklumat ini pada minggu pertama sesi persekolahan dan  isi borang maklumat berkenaan. Serahkan borang tersebut kepada Penyelaras Tingkatan  untuk rujukan  PK HEM


2.  Guru Tingkatan hendaklah memaklumkan  kepada PK HEM sekiranya ada di kalangan muridnya yang  menghidap penyakit denggi atau penyakit mudharat yang lain atau murid yang mendapat kemalangan / kematian atau bencana dalam keluarganya.


3.  Derma kilat akan dibuat oleh unit kebajikan sekiranya berlaku kematian/bencana seperti kematian saudara terdekat (ibubapa) atau diri sendiri.

 

4.  Tabung Kebajikan Pelajar  SMKADG akan diwujudkan.

 

 

       DASAR AM KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

                 REKOD KESIHATAN MURID
1.  Guru Tingkatan mestilah memastikan setiap muridnya mempunyai Buku Rekod Kesihatan.


2.  Buku Rekod Kesihatan ini  diperolehi sewaktu murid berada di sekolah rendah lagi. Ia akan dibawa dan diteruskan penggunaannya sehinggalah ke sekolah menengah.


 3.Jika Guru Tingkatan  mendapati  muridnya tidak mempunyai atau  kehilangan  buku tersebut, sila maklumkan kepada GPK HEM .


 4. Buku Rekod Kesihatan wajib dimiliki oleh setiap murid kerana buku  ini diperlukan apabila pemeriksaan kesihatan dibuat atau pun  semasa suntikan  imunisasi ATT (untuk Tingkatan Tiga sahaja) diberikan kepada murid oleh pegawai kesihatan.

 

5. Buku Rekod Kesihatan disimpan di bilik rawatan disusun mengikut tingkatan di bawah jagaan Ketua Guru Kesihatan
 

6. Buku Rekod Kesihatan wajib dibawa bersama oleh murid yang bertukar sekolah dan disertakan  bersama Fail Peribadi murid berkenaan.

 

                    

                    KAD PERGIGIAM MURID


1. Setiap murid sekolah mempunyai  kad  pergigian yang dibekalkan setiap tahun, terutamanya kepada murid-murid Tingkatan Satu.
2. Guru Tingkatan mestilah  memastikan  kad ini diedarkan kepada ibu bapa / penjaga murid untuk mendapatkan kebenaran bagi menjalankan

 

 

PENGISIAN AKTIVITI KEROHANIAN PELAJAR

 

BADAN DAKWAH & KEROHANIAN

 

3.      Badan Dakwah Sekolah dan Unit Kerohanian Asrama hendaklah menyediakan perancangan yang teratur dalam melaksanakan aktiviti kerohanian pelajar

 

4.      Pelajar pelajar menghadiri semua aktiviti kerohanian yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah / asrama seperti tadarus Al-Quran pagi, solat zohor berjemaah cerama, tazkirah dan lain-lain lagi

 

5.      Sentiasa oring ruang dan peluang kepada pelajar agar mereka dapat mengadakan sendiri aktiviti keagamaan bagi melahirkan pelajar yang berkebolehan dan kualiti

 

6.      Semua pelajar SMKADG wajib menghadiri  bacaan Al-Quran Pagi  kecuali ada perhimpunan rasmi.

 

 

 

 

IKLIM

 

              PENGURUSAN & ORGANISASI KELAS

1.   Melantik Jawatankuasa Kelas: Ketua Tingkatan
            i. Penolong Ketua Tingkatan 

ii. AJK Kebersihan                 
            iii. AJK Keceriaan                  
            iv. AJK SPBT                        
            v.  AJK ICT (celik ICT)         
            vi. AJK setiap Mata Pelajaran


2. Menyelaras penyediaan perkara berikut:
            i.  Carta Organisasi Kelas – ditampal pada papan

     kenyataan hadapan kelas
            ii. Jadual Waktu – ditampal pada papan kenyataan

     di hadapan  kelas
             iii. Jadual Tugas Kebersihan – ditampal pada papan

       kenyataan  hadapan  kelas

 iv. Pelan kedudukan murid – ditampal di atas meja

      Guru
             v.  Inventori Kelas
Ø - ditampal pada pintu
            vi.  Papan Kenyataan
Ø - milik kelas tersebut
           vii.  Moto Kelas
Ø - ditampal pada papan  kenyataan

       hadapan kelas
           viii   Misi
Ø & Visi Sekolah, - ditampal pada papan
           viiii. Misi & Visi KPM, kenyataan hadapan kelas

       Piagam Pelanggan, Moto Sekolah, DLL.
              

3.        Bilangan kehadiran harian mesti ditulis di penjuru papan putih.

 

4.                  Memastikan semua kerusi dan  meja murid mencukupi dan telah diberi nombor siri.

 

5.                  Menggantikan dan membawa turun  mana-mana perabot yang  rosak.


6. Kebersihan kelas: Memastikan  kelas dibersihkan setiap hari persekolahan. Guru masa pertama hendaklah mengambil masa 5 minit untuk untuk pelajar yang bertugas membersihkan kelas. Setiap guru yang masuk ke kelas mesti memastikan  keadaan dalam  kelas sentiasa bersih. Memastikan sampah di dalam bakul sampah dibuang pada waktu akhir  setiap hari.5 minit sebelum berakhir P & P, murid  bertugas mesti membersihkan kelas di bawah penyeliaan guru. Semua murid menaikkaan  kerusi   ke atas meja. Menutup lampu dan kipas serta pintusebelum meninggalkan kelas. Memastikan  pintu kelas dikunci.

 

 7. Peralatan kebersihan akan  dibekalkan  pada awal tahun.  Adalah menjadi  tanggungjawab pihak  kelas untuk menggantikannya jika hilang atau rosak.

 

8.  Mengambil perhatian terhadap perkara berikut:

-  Menentukan wayar elektrik, kipas dan lampu serta

    suisnya dalam keadaan baik dan selama  digunakan.

 

- Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang

   rosak kepada guru berkenaan  ( Guru

   Pembangunan).

- Membimbing dan menyelia Jawatankuasa Kelas

  yang dilantik menjalankan tugas dengan cekap   dan

  penuh dedikasi.

-  Mengadakan tabung kelas dengan jumlah

   kutipannya terpulang kepada budi bicara guru dan

   kemampuan murid. (Diputuskan dalam  mesyuarat

   kelas dan diminitkan. Satu salinan Minit Mesyuarat

   kelas hendaklah diserahkan kepada PK HEM

   selewat- lewatnya pada minggu pertama).

 

 - Tabung kelas ini perlu diwujudkan untuk tujuan

    berikut:

· Bahan-bahan keceriaan kelas
· Tabung kelas/Jamuan akhir tahun, dan lain-lain.
 1. Senarai Nama Murid Dalam Kelas (Awal Tahun)

9.Menyediakan senarai tersebut mengikut format berikut:


 Kelas : ____________
Nama Guru Tingkatan : _______________
Bil No. Pendaftaran Nama Penuh Murid(spt L/P /Kelas /Catatan
KP & susun ikut abjad) (2013)
1.
2.
3.
4.


Serahkan senarai ini kepada Penyelaras Tingkatan  pada  minggu 1 sesi persekolahan

 

 

10.  Senarai  Nama Murid Yang Tidak Melaporkan Diri/Tidak Hadir Tanpa Sebab

 

 

 

      11. Mengisi oring senarai nama murid yang tidak melaporkan diri. Kumpulan murid ini adalah mereka yang tidak hadir ke sekolah sejak hari pertama pekolahan sesi 2013, tanpa sebarang surat daripada ibu bapa/penjaga atau surat sakit.

 

12.Mengambil tindakan dengan  menghantar surat-surat

    amaran ponteng sekolah dan surat  buang sekolah  

     kepada ibu bapa atau penjaga mengikut tatacara yang

    telah ditetapkan.

 

                 KAD KELUAR KELAS


       1. Semua Ketua/Penolong ketua kelas  hendaklah mendapatkan  kad  kebenaran keluar daripada GPK HEM pada awal tahun.


      2. Mana-mana murid yang ingin keluar kelas untuk  ke tandas,berjumpa guru semasa dan sebagainya mesti memakai kad berkenaan.


     3. Guru-guru berhak menahan dan meminta murid balik ke kelas untuk mendapatkan pas daripada
guru kelas.

 

     4. Kad keluar kelas yang rosak maklumkan kepada Guru

    Kelas / GPK. HEM

 

 

DASAR KANTIN

 

 1. Kantin sekolah hendaklah dibuka setiap hari persekolahan.

 

 1. Kantin hendaklah sentiasa bersih dan ceria

 

 1. Proses jual beli hanya berlaku semasa rehat sahaja

 

 1. Pihak luar tidak dibenarkan menjual makanan & minuman di kawasan sekolah

 

 1. AJK kantin hendaklah memastikan murid-murid beratur dengan baik semasa pembelian di kantin

 

 1. AJK kantin hendaklah memastikan Murid-murid  meletakkan bekas makanan & minuman yang sudah digunakan di dalam bekas yang disediakan.

 

 1. AJK kantin hendaklah sentiasa memantau makanan & minuman yang dijual di kantin sentiasa bersih untuk menggelak berlaku keracunan makanan.

 

 1. Ketua JK Kantin hendaklah menghantar laporan Sismakan setiap akhir bulan kepada PPDM.

 

 1. GPK.HEM hendaklah menyemak dan menandatangan

 

Laporan kendiri kantin setiap hari persekolahan

 

 1. GPK.HEM / AJK kantin hendaklhah memastikan Kantin SMKADG gred A

 

 

 

 

 ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG UNIT HEM

 

1.      Sahsiah & Disiplin

-          Guru SUMUR Terbaik

-          Guru Disiplin Terbaik

-          Guru BADAR Terbaik

-          Guru PBSS Terbaik

2.      Kebajikan

-          Guru Biasiswa Terbaik

-          Guru SPBT Terbaik

-          Guru Kesihatan & Rawatan Terbaik

3.      Bimbingan & Kaunseling

-          Guru UBK Terbaik

4.      Asrama

-          Warden Terbaik

5.      Iklim

-          Buku Jadual Kedatangan Murid Terbaik

-          Buku Kawalan Kelas Terbaik

-          Guru Pengurusan & Keceriaan Terbaik

-          Guru Kantin Terbaik

 

 

ANUGERAH PELAJAR MITHALI

 

1.      Lelaki

2.      Perempuan

 

 

 

 

 

 

OBJEKTIF PEMBENTUKAN SAHSIAH PELAJAR

SMKA DURIAN GULING, MARANG, TERENGGANU

 

 

v  MELAHIRAN WARGA SMKA DURIAN GULING YANG BERIMAN, BERAMAL DAN BERAKHLAK MULIA

 

v  MELAHIRKAN WARGA SMKA DURIAN GULING YANG BERKUALITI DAN BOLEH DICONTOHI

 

v  MELAHIRKAN WARGA SMKA DURIAN GULING YANG BERFIKIRAN MATANG DAN BERLUMBA-LUMBA MENGEJAR KEBAIKAN

 

v  MELAHIRKAN WARGA SMKA DURIAN GULING YANG BERDAYA TAHAN DAN BERDAYA SAING

 

 

 

 

 

“KERJA SATU IBADAT”

 

 

 

JADUAL KELAS

jadual

GALLERY

 

Pautan

 

Pautan Agensi

Pautan JPN

Pengetua

Social Media

 

google

 

 

Carian

Go to Top
Template by JoomlaShine
malatya web tasarim

Kırklareli escort Burdur escort Aksaray escort Kars escort Kastamonu escort Adıyaman escort Erzincan escort Uşak escort Sinop escort Bayburt escort Bilecik escort Karaman escort Edirne escort Amasya escort Bursa escort Bitlis escort Doğubayazıt escort Bingöl mutlu son