DASAR  PENGURUSAN TINGKATAN  ENAM SEKOLAH PUSAT TINGKATAN ENAM SMKA DURIAN GULING

 

1.0 MATLAMAT

 

 

Penetapan dasar ini mengambil kira keperluan pendidikan dan status sekolah ini. Dasar ini menjadi garis panduan kepada perjalanan dan pengurusan Tingkatan Enam sekolah ini berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Tingkatan Enam Kementerian Pendidikan Malaysia yang terkini. (GPPT6 2016)

 

2.0  OBJEKTIF

 

 

 • Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah. 2.2 Memantapkan pengurusan Tingkatan

2.3 Memenuhi standard kualiti pengurusan Tingkatan Enam oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu.

 

3.0  DASAR AM

 

 

 • Dasar Pengurusan Tingkatan 6 sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan sistem arus perdana dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.
 • Kurikulum dan kokurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pendidikan, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pendidikan
 • Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini mengenai kurikulum dan kokurikulum Tingkatan
 • Setiap guru Tingkatan 6 terlibat dalam kegiatan kokurikulum pelajar tingkatan 6 sebagai guru
 • Setiap pelajar wajib melibatkan diri dalam kegiatan
 • Setiap AJK unit mata pelajaran bertanggungjawab melaksanakan tugas kurikulum, selain untuk merangka program kecemerlangan dan melaksanakan program bagi menyokong kejayaan dasar kurikulum sekolah serta meningkatkan pencapaian

 

 

4.0  DASAR KHAS

 

 

 • MESYUARAT
  • Jawatankuasa Pengurusan Tingkatan 6 akan bermesyuarat minimum 4 kali setahun. 1.2 Agenda mesyuarat mengikut garis panduan pengurusan tingkatan 6.
  • Mesyuarat unit-unit akademik akan diadakan minimum 4 kali setahun. Minit perlu dihantar kepada Pengetua, GPK Tingkatan 6 dan sesalinan dalam fail
  • Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan 3 hari sebelum tarikh mesyuarat oleh setiausaha Pengurusan/Kurikulum Tingkatan 6.
  • Mesyuarat akan dipengerusikan oleh pengetua atau pengetua mewakilkan GPK Tingkatan 6 jika tidak 4.1.6 Semua guru tingkatan 6 termasuk GBKSM wajib menghadiri mesyuarat pengurusan.

 

 • SISTEM FAIL

 

 

 • Fail Meja dan Fail Pengurusan Tingkatan 6 diuruskan oleh GPK Tingkatan
 • Semua fail Unit Akademik Tingkatan 6, semua fail kokurikulum dan Fail Hal Ehwal Murid perlu sentiasa kemas
 • Semakan fail dibuat empat kali setahun oleh pihak

 

 • FOLIO GURU

 

 • Semua guru tingkatan 6 yang dilantik atau belum dilantik perlu mempunyai 4 folio iaitu: 3.1.1 Folio Pengajaran dan Pembelajaran

4.3.1.2 Folio Penilaian dan Pentaksiran 4.3.1.3 Folio Penyelidikan/Kerja Kursus 4.3.1.4 Folio Kokurikulum

 • Kandungan folio harus dikendalikan dan diurus dengan lengkap serta memastikan komponen setiap folio lengkap dan kemas

 

 • JADUAL WAKTU

 

 • Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan dan Pekeliling.
 • Jumlah waktu PdP tingkatan 6 bagi satu mata pelajaran ialah sekurang-kurangnya 320 minit

4.4.3 4 waktu diperuntukkan bagi aktiviti kokurikulum dan 4 waktu untuk kerja kursus dalam seminggu. 4.4.4 Bilangan waktu PdP ialah sekurang-kurangnya 16 waktu seminggu.

                   4.4.5 Bilangan waktu PdP GPK Tingkatan Enam ialah sekurang-kurangnya 8 waktu seminggu

                   4.4.6 Bilangan waktu PdP Guru Kokurikulum Tingkatan Enam ialah sekurang-kurangnya 16 waktu seminggu.

                   4.4.7 Bilangan waktu PdP, 4 waktu Kerja Kursus dan 4 waktu Ko Kurikulum perlu dimasukkan dalam Jadual   

                            Waktu Individu guru Tingkatan 6

 • Dasar pengagihan mata pelajaran berdasarkan opsyen, kepakaran guru , keperluan dan kepentingan
 • Bilangan waktu mengajar bagi semua mata pelajaran termasuk MUET ialah 8 waktu seminggu ( 35 minit setiap waktu)

.

 

 • Setiap pakej yang diambil, pelajar wajib menghadiri kelas mata pelajaran berkenaan.

 

  4.6. SUKATAN PELAJARAN DAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

 

4.6.1 Sukatan pelajaran yang terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah diperoleh dan disimpan oleh Ketua Unit Mata Pelajaran serta semua guru.

 • Salinan sukatan dan rancangan perlu disimpan dalam fail
 • Semua guru tingkatan 6 menggunakan folio rekod mengajar secara online (eRPH) sebagai ganti buku rekod mengajar dan hendaklah menghantar eRPH pengajaran setiap hari Khamis persekolahan minggu
 • Semua guru tingkatan 6 Semester 1 dan 3 perlu menghabiskan sukatan pelajaran pada bulan September manakala tingkatan 6 Semester 2 pada April.

 

 • PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

 

 • Peperiksaan Dalaman:
  • Peperiksaan Selaras JPN (jika ada)
  • Peperiksaan / ujian bulanan/TOV

 

 • Peperiksaan Awam STPM:
  • Memastikan semua pelajar didaftar untuk menduduki
  • Memastikan semua pelajar diberi taklimat peraturan peperiksaan. 4.7.3 Format Peperiksaan:
  • Peperiksaan Penggal mengikut format peperiksaan

 

 • Semua pengendalian peperiksaan mengikut Standard Peperiksaan Sebenar. 4.7.3.3 Jadual pengawasan mengikut jadual

4.7.3.4 Pembina soalan harus berpandu kepada Jadual Spesifikasi Ujian (JSI).

 

 • REKOD MARKAH

 

 • Markah peperiksaan akan diproses oleh guru mata pelajaran dan Unit Peperiksaan STPM dan diserah kepada guru
 • Slip keputusan akan ditandatangani oleh Pengetua dan GPK Tingkatan 6 sebelum diserah kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu
 • Setiausaha peperiksaan / kurikulum perlu menghantar laporan analisis kepada JPN, PPD, Pengetua dan GPK

Tingkatan 6.

 

 • PEMANTAUAN

 

 • Pengajaran dan pembelajaran guru / murid akan dicerap sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun secara 4.9.2 Guru-guru akan dicerap oleh Pengetua / GPK Tingkatan 6/ Pengurusan mengikut jadual pencerapan.

4.9.3 Ketua Unit digalakkan mencerap guru-guru di bawah unit masing-masing.

 

 • PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

 

 • Ketua Unit mata pelajaran terlibat sepenuhnya dalam menyediakan kertas kerja program dan laporan peningkatan pencapaian

 

 

PANDUAN MENGURUSKAN PERUNTUKAN KEWANGAN

1. Semua panitia diberi peruntukan. Jumlah peruntukan yang diberi berdasarkan peruntukan
PCG 2021

2. Peruntukan diberi mengikut kategori tertentu. Panitia dinasihatkan menggunakan
peruntukan mengikut kategori tersebut.

3. Pengerusi Panitia hendaklah memutuskan dalam mesyuarat tentang keperluan tahun 2021.Senaraikan keperluan mengikut keutamaan dan membelinya juga mengikut keperluan dan keutamaan, semua ahli panitia wajib tahu. Tidak digalakkan membeli lebih daripada keperluan (menyimpan stok).Perancangan pembelian mestilah mengikut Penggal dan keperluan sebenar.

4. Semua pembelian mestilah mengisi BORANG NOTA MINTA  dan dapatkan baki peruntukan terlebih dahulu daripada PT Kewangan sebelum mendapat kelulusan Pengetua.


 1. Pesanan hendaklah dibuat melalui Borang Pesanan (LO) terlebih dahulu. LO yang telah dilengkapkan hendaklah terlebih dahulu diluluskan oleh Pengetua sebelum dihantar kepada pembekal.

 2. Selepas pembelian dibuat, Pengerusi Panitia bertanggungjawab memeriksa setiap alat / bahan yang diterima agar sama dengan spesifikasi yang dikehendaki. Setelah berpuas hati dengan kualiti dan kuantiti barangan, dapatkan invois – masukkan ke dalam stok. Invois / bil yang telah dicop dan dilengkapkan nombor stoknya hendaklah dihantar ke pejabat dalam masa 3 hari untuk tujuan pembayaran. Barangan jenis habis guna juga wajib dicopkan - “Kegunaan Serta Merta” pada invois / bil.

 3. Jika sesuatu jenis alatan bernilai lebih RM 1,000.00, sila dapatkan sebut harga. Semua maklumat sebut harga hendaklah difailkan. Pilih berdasarkan harga yang sesuai dengan kualiti barangan. Jika barangan / alatan bernilai melebihi RM 2,000.00 seunit, sila dapatkan kelulusan daripada Unit Kewangan JPNT terlebih dahulu.
  8. Panitia harus bijak memilih pembekal. Jangan membiarkan pembekal mempengaruhi kita iaitu membeli tanpa mengambil kira mutu dan harga barangan.
  9. Pastikan Pengerusi Panitia mengemaskinikan borang perbelanjaan setiap kali perbelanjaan dibuat.
  10. Sebarang kekeliruan atau kurang jelas, sila rujuk pentadbir.

  PERINGATAN:PEMBELIAN YANG TIDAK IKUT PROSEDUR BUKAN TANGGUNGJAWAB PENTADBIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  KURIKULUM

 

 1. Memastikan semua pelajar prauniversiti lulus penuh dan layak mendapat sijil STPM .
 2. Berusaha mencapai pengunjuran tahun 2018 - 2023 bagi keputusan
 3. Menjalankan program headcount dan melaksanakan program peningkatan

 

B.  HAL EHWAL MURID ( HEM )

 

 1. Menangani masalah ketidakhadiran pelajar ke sekolah khususnya selepas peperiksaan percubaan STPM dan program-program anjuran sekolah terutamanya pada hari Jumaat dan Sabtu.
 2. Melahirkan pelajar prauniversiti yang mengamalkan budaya murni dan mempunyai sahsiah terpuji serta menjadi teladan kepada warga
 3. Melahirkan pelajar prauniversiti yang mematuhi peraturan dan berdisiplin, berkepimpinan, dan

 

B.  KOKURIKULUM

 

 1. Melahirkan pelajar prauniversiti yang aktif, produktif, berdisiplin, bersemangat sukan yang tinggi dan
 2. Memastikan semua guru prauniversiti melibatkan diri dalam semua aktiviti kokurikulum supaya menjadi pendorong kepada pelajar prauniversiti untuk bergiat aktif dalam semua aktiviti
 3. Memastikan setiap pelajar prauniversiti terlibat secara aktif dalam aktiviti khidmat masyarakat melalui aktiviti yang dilaksanakan dalam kelab, persatuan, dan unit
 4. Menggalakkan pelajar prauniversiti mengambil bahagian dalam kegiatan sukan dan permainan sama ada

peringkat sekolah, daerah atau peringkat yang lebih tinggi.

 

C.  PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

 

 1. Memberi pendedahan kepada pelajar prauniversiti untuk mengenal pasti masalah dalam pelbagai isu dan membuat
 2. Memastikan setiap pelajar prauniversiti menjalankan penyelidikan dan membentangkan hasil penyelidikan mereka

dalam program Kerja Kursus sebagai persiapan menghadapi cabaran apabila memasuki institusi pengajian tinggi.

 1. Menjadi pemudah cara dalam proses pengajaran-pembelajaran supaya pelajar mengetahui dan memahami kerja kursus yang perlu dijalankan
 2. Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk memastikan pelajar mengetahui perkara yang perlu dikuasainya dan seterusnya mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasainya
 3. Membimbing pelajar melaksanakan Kerja Kursus dan mentaksir mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh MPM

supaya pelajar dapat memperbaiki prestasi untuk mencapai  standard.

 

D.   FORMAT FOLIO GURU TINGKATAN ENAM DAN KOMPONENNYA

 

Empat jenis folio  yang perlu disediakan  oleh setiap guru akademik prauniversiti.

 

 1. Folio Pengajaran & Pembelajaran – kulit fail berwarna MERAH
 2. Folio Pentaksiran Kerja Kursus/ Penyelidikan – kulit fail berwarna HIJAU
 3. Folio Penilaian & Pentaksiran – kulit fail berwarna KUNING
 4. Folio Kokurikulum – kulit fail berwarna BIRU

 

 1. KOMPONEN FOLIO PENGAJARAN & PEMBELAJARAN – (Ikut susunan dari atas)
* senarai semak (di dalam poket fail)

 

 1. Profil peribadi guru beserta gambar *dan senarai tugas guru
 2. Maklumat visi,misi dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 3. Jadual waktu peribadi
 4. Jadual waktu kelas (bagi guru kelas)
 5. Sukatan Pelajaran
 6. Perancangan pengajaran setiap semester / tahunan (mengandungi perancangan setiap minggu, dari minggu 1 – 42)*, Carta Gantt * dan Manual Prosedur Kerja latihan *
 7. Rancangan Pelajaran Harian
 8. Nama pelajar bagi kelas yang diajar
 9. Biodata pelajar ( bagi guru kelas)
 10. Markah pencapaian murid

 

2. KOMPONEN FOLIO PENTAKSIRAN KERJA KURSUS STPM
 • senarai semak (di dalam poket fail)

 

 1. Jadual perancangan penyelidikan
 2. Pelan tindakan pelaksanaan
 3. Bukti proses penyelidikan
 4. Jadual Konsultasi
 5. Laporan konsultasi
 6. Refleksi konsultasi
 7. Perancangan pembentangan murid
 8. Jadual perancangan dan penyelidikan
 9. Refleksi mingguan
 10. Penulisan laporan
 11. Bukti pembentangan kolokium
 12. Penyelidikan guru sekurang-kurangnya satu kajian/penyelidikan setahun(wajib)

 

3. KOMPONEN FOLIO PENILAIAN & PENTAKSIRAN
 • senarai semak (di dalam poket fail)

 

 1. Perancangan penilaian dan taksiran tahunan * (dari buku perancangan sekolah)*.
 2. Soalan latihan /ujian /peperiksaan
 3. Skema pemarkahan ujian/ peperiksaan .
 4. Senarai nama pelajar yang diajar dan markah yang kemas
 5. Bukti penggubalan item soalan dan skema pemarkahan (tugas luar bilik darjah/tanpa interaksi)
 6. Borang markah/penilaian pelajar bagi penyelidikan dan pembentangan

                

 

 

4. KOMPONEN FOLIO KOKURIKULUM
 • senarai semak (di dalam poket fail)

 

 1. Nama Unit Beruniform/Persatuan dan Kelab/Kelab Permainan dan Sukan, Perlembagaan masing-
 2. Senarai nama pelajar lengkap dengan nombor IC dan kelas (ahli unit uniform/persatuan dan kelab dan kelab permainan )di bawah seliaan
 3. Perancangan tahunan aktiviti kokurikulum yang dipegang
 4. Laporan aktiviti kokurikulum (guna borang khas)
 5. Jadual penglibatan kokurikulum
 6. Rekod pencapaian pelajar di bawah seliaan

 

 

 

 
   

 

 

 

MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS

TAHUN 2020

 

PAKEJ/ALIRAN

TINGKATAN

MP TERAS

MP WAJIB

MP ELEKTIF

CATATAN

TINGKATAN 6

AGAMA

6 SEM 2/3 BUK

Pengajian AM

Bahasa Arab, Bahasa Melayu, Syariah, MUET

Usuluddin

 

6

Mata Pelajaran

6 SEM 2/3 NAS

6 SEM 2/3 TIR

Ekonomi

6

Mata Pelajaran

6 SEM 2/3 SHA

Sejarah

6

Mata Pelajaran

6 SEM 1 BUK

Usuluddin

6

Mata Pelajaran

6 SEM 1 NAS

Ekonomi

6

Mata Pelajaran

6 SEM 1 TIR

Sejarah

6

Mata Pelajaran

 

 

 

 

button-muat-turun-dasar

JADUAL KELAS

jadual

v.22.8.1

GALLERY

2023

  

2021

2018

VIDCO

Pautan

 

Pautan Agensi

Pautan JPN

Pengetua

92cd5478-42b1-4da8-b65f-93c8928b25d5

USTAZ NAZRI BIN NGAH

Social Media

 

google

 

BULETIN DGES

photo-2022-12-11-23-06-43

MAYA

Carian

Go to Top
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework